Giới Thiệu

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỘI DOANH NHÂN TRẺ TỈNH AN GIANG Thưa Quí Doanh nhân ! Doanh nhân chúng ta là những người góp phần tăng trưởng nền kinh tế cho cả nước và đóng góp cho các hoạt động xã hội. Nhưng, các Doanh nhân còn hoạt động riêng lẻ, chưa kết nối với […]